beheer

Door veelal beheermanagement toe te passen wordt het een stuk duidelijker voor bedrijven waarin u via ons van A naar B begeleid wordt. Hierin kunnen wij u het volgende aanbieden:

Beheer Kwaliteitszorg en Kwaliteitsmanagement

Processen dienen efficiënt en effectief ingericht zijn waarbij kwaliteit en continuïteit de belangrijkste doelstellingen zijn. Dit is de reden om bedrijfsprocessen systematisch als een geoliede machine te organiseren. Klaver Giant Inspecties heeft ervaren consultants om de  kwaliteitssystemen te inventariseren, te structureren en te voorzien van concrete voorstellen ter verbetering. Wij kunnen u tevens ondersteunen met de implementatie en beheer van bedrijfsprocessen. Uitgangspunt blijft dat de wensen van de klant en van uw organisatie wordt voldaan. Voorbeelden van kwaliteitssystemen die wij ondersteunen zijn o.a.:

 • BMI (brandmeldinstallaties)
 • BORG (inbraakbeveiliging)
 • BRL6000 (techniek)
 • CKB (certificatieregeling kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven)
 • CO2-Prestatieladder (milieu)
 • ISO 9001 (kwaliteit)
 • ISO 14001 (milieu)
 • ISO 27001 (informatiebeveiliging)
 • VCA (VGM certificaat aannemers)
 • Veiligheidsladder (veiligheidscertificering ProRail)

Onze werkmethode is afgestemd op uw wensen waarbij wij uitgaan van een praktische aanpak met als doelstelling dat uw mensen ermee kunnen werken. Wij denken dus met u mee. Indien gewenst assisteren wij bij het dagelijks beheer van het kwaliteitssysteem, zoals het uitvoeren van interne audits, het bijhouden van gedocumenteerde kwaliteitssysteem en begeleiding tijdens externe audits. Klaver Giant Inspecties is uw partner voor kwaliteitsmanagement.

Implementatie elektrotechnische bedrijfsvoering NEN-EN 50110

Om de bedrijfsvoering aan de norm NEN-EN 50110 te laten voldoen, dienen de volgende maatregelen getroffen te worden:

 • Aanwijzen van verantwoordelijkheden om inzicht in de laagspanningsinstallatie te krijgen van de organisatie;
 • Instructie Voldoende Onderricht Personeel voor veilig werken met of in de nabijheid van uw elektrische installatie;
 • Uitvoering van preventief onderhoud aan uw elektrische installatie;
 • Het opstellen van procedures.

Om bovenstaande maatregelen goed en efficiënt te treffen, is organisatie van de elektrische bedrijfsvoering een belangrijke stap. Een integrale afstemming tussen mens, organisatie en installatie is dan noodzakelijk voor een veilige bedrijfsvoering.

Klaver Giant Inspecties inventariseert, structureert, realiseert en implementeert een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de NEN-EN 50110. Wij beschikken over specialisten die het beheer van uw elektrische bedrijfsvoering kunnen uitvoeren. Het gaat hier onder ander om tekeningenbeheer, controle van werkprocedures, werkvergunningen en het toezien op het naleven van veiligheidvoorschriften inzake de elektrotechnische veiligheid.

Beheer Elektrotechnische Installaties

Voor de continuïteit van een bedrijf is het belangrijk dat de elektrotechnische installatie continue, veilig en doelmatig werkt zonder storingen. Dit wordt bereikt door een goed beheer van de elektrische installaties. Elektrotechnisch beheer waarbij u het onderhoud van en toezicht op de veiligheid en continuïteit van de elektrische installatie gewaarborgd heeft.

Goed elektrotechnisch beheer bereikt u door het inrichten van uw laagspanningsorganisatie:

 • het planmatig toezicht houden op de aanleg en onderhoud van de elektrische installatie;
 • het instrueren en opleiden van personen en betrokken die werken met of in de nabijheid van de elektrische installatie;
 • het beschrijven en implementeren een gestructureerde bedrijfsvoering van uw elektrische installatie.

Klaver Giant Inspecties beschikt over gediplomeerde ‘Installatieverantwoordelijken’ met ruime kennis op het gebied van beheer van uiteenlopende installaties. Voor assistentie of volledige installatieverantwoording. Dit betekent dat bij u op locatie de elektrotechnische installatie beheerd wordt door Klaver Giant Inspecties. De Installatieverantwoordelijke wordt door de installatie-eigenaar aangewezen als direct verantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de elektrische installatie en elektrotechnische bedrijfsvoering. Wij inventariseren, structureren en implementeren uw elektrische bedrijfsvoering in een maatwerk beheersdocument. Hiermee bent u altijd verzekerd van een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers en daarmee de continuïteit van uw bedrijf.