Processen dienen efficiënt en effectief ingericht zijn waarbij kwaliteit en continuïteit de belangrijkste doelstellingen zijn. Dit is de reden om bedrijfsprocessen systematisch als een geoliede machine te organiseren. Klaver Giant Inspecties heeft ervaren consultants om de  kwaliteitssystemen te inventariseren, te structureren en te voorzien van concrete voorstellen ter verbetering. Wij kunnen u tevens ondersteunen met de implementatie en beheer van bedrijfsprocessen. Uitgangspunt blijft dat de wensen van de klant en van uw organisatie wordt voldaan. Voorbeelden van kwaliteitssystemen die wij ondersteunen zijn o.a.:

  • BMI (brandmeldinstallaties)
  • BORG (inbraakbeveiliging)
  • BRL6000 (techniek)
  • CKB (certificatieregeling kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven)
  • CO2-Prestatieladder (milieu)
  • ISO 9001 (kwaliteit)
  • ISO 14001 (milieu)
  • ISO 27001 (informatiebeveiliging)
  • VCA (VGM certificaat aannemers)
  • Veiligheidsladder (veiligheidscertificering ProRail)

Onze werkmethode is afgestemd op uw wensen waarbij wij uitgaan van een praktische aanpak met als doelstelling dat uw mensen ermee kunnen werken. Wij denken dus met u mee. Indien gewenst assisteren wij bij het dagelijks beheer van het kwaliteitssysteem, zoals het uitvoeren van interne audits, het bijhouden van gedocumenteerde kwaliteitssysteem en begeleiding tijdens externe audits. Klaver Giant Inspecties is uw partner voor kwaliteitsmanagement.