Om de bedrijfsvoering aan de norm NEN-EN 50110 te laten voldoen, dienen de volgende maatregelen getroffen te worden:

  • Aanwijzen van verantwoordelijkheden om inzicht in de laagspanningsinstallatie te krijgen van de organisatie;
  • Instructie Voldoende Onderricht Personeel voor veilig werken met of in de nabijheid van uw elektrische installatie;
  • Uitvoering van preventief onderhoud aan uw elektrische installatie;
  • Het opstellen van procedures.

Om bovenstaande maatregelen goed en efficiënt te treffen, is organisatie van de elektrische bedrijfsvoering een belangrijke stap. Een integrale afstemming tussen mens, organisatie en installatie is dan noodzakelijk voor een veilige bedrijfsvoering.

Klaver Giant Inspecties inventariseert, structureert, realiseert en implementeert een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de NEN-EN 50110. Wij beschikken over specialisten die het beheer van uw elektrische bedrijfsvoering kunnen uitvoeren. Het gaat hier onder ander om tekeningenbeheer, controle van werkprocedures, werkvergunningen en het toezien op het naleven van veiligheidvoorschriften inzake de elektrotechnische veiligheid.