inspecties

Ook kan Klaver Giant Inspecties verschillende periodieke inspecties van de elektrotechnische installatie aanbieden. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij ons voor:

Uw voordelen
Klaver Giant Inspecties levert u na de uitgevoerde inspectie een gedetailleerde rapportage waarmee de volgende voordelen behaald worden:

  • Volledig inzicht in de staat van onderhoud van de installatie en/of arbeidsmiddelen;
  • Een duidelijke rapportage als basis voor reparatie of vervanging om de installatie en/of arbeidsmiddelen in de gewenste conditie te brengen
  • Betrouwbare bewaking van veiligheid en continuïteit van uw bedrijf;
  • Aantoonbare Arbo-verantwoordelijkheid richting uw personeel, derden, verzekeraars en toezichthoudende instanties zoals de arbeidsinspectie.

Klaver Giant Inspecties zorgt ervoor dat u aan de eisen voldoet die de verzekeraars en de Arbowet verplichten.