De NEN 1010 bevat de minimumveiligheidseisen waaraan de elektrische installatie bijvoorbeeld woningen, kantoren, industrie en bouwterreinen aan moeten voldoen. De norm is oorspronkelijk bedoeld om de veiligheid, doelmatigheid en overzichtelijkheid van elektrotechnische installaties te waarborgen.

Wij controleren uw elektrische installatie conform de NEN 1010, zodat u verzekerd bent dat uw elektrische installatie voldoet aan deze norm.