Een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Alle organisaties dienen een RI&E te hebben. Indien een organisatie echter meer dan 25 werknemers heeft is toetsing door een gecertificeerd deskundige verplicht. Klaver Giant Inspecties zorgt door een professionele aanpak dat u zoveel mogelijk wordt ontzorgt. Wij leveren een op maat gemaakt Plan van Aanpak, die in overleg wordt opgesteld. Hierdoor worden de risico’s op een praktische en overzichtelijke manier gereduceerd.

Wat wordt er tijdens een RI&E uitgevoerd?

1. Inventarisatie
Tijdens de inventarisatie wordt uw bedrijf gespiegeld aan de Arbo-wet en er wordt gelet op bedrijfsspecifieke risico’s, hieronder staat een greep uit de punten waarop gelet wordt:

  • Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen, zoals asbest aanwezig?
  • Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
  • Hoeveel beeldschermwerk doen uw werknemers?
  • Is er te veel lawaai?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er nodig?

2. Evaluatie
Tijdens de inventarisatie zijn bepaalde knelpunten naar voren gekomen, deze zijn echter niet allemaal even “ernstig”. De knelpunten worden voorzien van een risicoscore en ingedeeld van hoog naar laag. Aan de hand hiervan wordt de urgentie bepaald.

3. Plan van Aanpak
De benodigde maatregelen ter reductie van de risico´s worden per knelpunt benoemd.

4. Rapportage
Van de bovenstaande punten wordt een rapportage verstrekt en gepresenteerd.

Wat levert het op?
Door risico’s te inventariseren, krijgt u inzicht in de veiligheidssituatie binnen uw onderneming en kunt u gestructureerd het veiligheidsniveau verhogen. Dit brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

  • Veiligere werkplek voor de werknemers;
  • Risico verlaging kan leiden tot minder ziekteverzuim/ongevallen;
  • Voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet, een boete geen bezit RI&E kan oplopen tot €1800,-.