Thermografische inspectie

Brandveiligheid en bedrijfszekerheid van de elektrische installatie is een must voor de continuïteit van een bedrijf en de veiligheid van alle betrokkenen. Dit kan bereikt worden door thermografische inspectie. Thermografie is een belangrijke aanvulling op de NEN 3140 inspectie van de elektrische installatie.

Door infrarood temperatuurmeting signaleren wij knelpunten in de installatie bij normaal bedrijf. Al veel bedrijven gingen u voor. Met name 24/7 productiebedrijven en installaties met verhoogde bedrijfsrisico’s zoals industrie, laboratoria en datacenters maken veel gebruik van thermografie uitgevoerd door Klaver Giant Inspecties. Wij signaleren voor u de ‘hotspots’, zodat deze verholpen kunnen worden en u weer kunt vertrouwen op uw elektrotechnische installatie.

Op de bovenstaande foto’s kunt u zien hoe een thermografische foto eruit ziet. Wanneer een temperatuur te hoog oploopt, dan heerst er direct brandgevaar.