training VOP

Naast beheer en inspectie kunnen wij u ook trainingen aanbieden op het gebied van elektrotechnische installaties. Wij kunnen u de volgende trainingen aanbieden:

Training Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een Voldoend Onderricht Persoon, ook wel VOP’er genoemd, is een persoon zonder elektrotechnische opleiding die werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties mag uitvoeren. Deze personen dienen hiervoor een instructie te hebben gevolgd en voor de werkzaamheden te zijn aangewezen. Dit alles volgens de NEN3140 norm. Wanneer een persoon een cursus VOP heeft gevolgd mag hij of zij binnen u bedrijf na instructie specifieke elektrische werkzaamheden uitvoeren, zoals:

– Het vervangen van wandcontactdozen en lichtschakelaars;
– Het aansluiten van verlichtingsarmaturen op aanwezige leidingen;
– Het pragmatisch zoeken van storingen;
– Tekeningen lezen / aansturen installateur.

Wat wordt er tijdens de VOP cursus gedaan?
De cursus wordt specifiek op uw situatie aangepast en bestaat uit twee delen, een theorie- en praktijkdeel.

Voorbereiding klantspecifieke inventarisatie op locatie
Op locatie worden foto’s gemaakt voor theorievragen over de installatie, tevens wordt door de instructeur kennis op gedaan over de installatie om op deze manier optimaal in te kunnen spelen op uw behoefte en het leereffect te vergroten.

Cursus
Tijdens het theoriedeel worden diverse basisbegrippen van de elektrotechniek behandeld zoals:

– Stroom, spanning en weerstand;
– De gevaren van elektriciteit;
– Veilig (spanningsloos) werken aan de installatie;
– Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
– Theorievragen over de eigen installatie.

Praktijk
Tijdens het praktijkdeel worden er op de eigen installatie metingen en testen verricht onder begeleiding van onze docent. Uw installatie kan uiteraard in gebruik blijven tijdens de cursus.

Wat levert het op?
Enkele voordelen van de VOP cursus op maat van Klaver Giant Inspecties zijn:

  • Personeel dat naast hun vakgebied ook beperkte elektrotechnische werkzaamheden mag uitvoeren.
  • Medewerkers kunnen veiliger werken doordat zij beter bekend zijn met de risico’s.
  • Beter inzicht in de eigen installatie.

NEN 3140 Opfriscursus

Zijn uw medewerkers al Voldoende Onderricht Personen en dus vakbekwaam? Dan kunnen uw medewerkers weer opgefrist worden door middel van de NEN3140 Opfriscursus, die Klaver Giant Inspecties aanbiedt.

De NEN3140 Opfriscursus is erop gericht om de componenten van het veilig werken, en dus de richtlijnen van NEN3140, opnieuw onder de aandacht te brengen. Wanneer gewenst kan er uitbreiding van de NEN3140 Opfriscursus plaatsvinden. Vraag naar de mogelijkheden!